Menu

Informatie voor professionals

Heeft uw patiënt of klant vragen of problemen waarbij hij of zij steun of hulp nodig heeft? Bijvoorbeeld op het gebied van opvoeding, echtscheiding, geldproblemen, hulp aan huis, huiselijk geweld of leven met een beperking. Of signaleert u dat er mogelijk iets aan de hand is? Verwijs uw patiënt of klant dan naar Toegang Tilburg. Onze professionele medewerkers wijzen inwoners van gemeente Tilburg de weg naar mogelijkheden in de buurt. We geven advies en bieden ondersteuning. Met de klant zoeken we oplossingen die passen bij zijn of haar situatie. Als het nodig is helpen we klanten andere hulp of zorg te krijgen. 

Met ruim 300 professionals werken we in 6 wijkteams (in 12 wijken), in het team coördinatie en veiligheid en het Contact Centrum Toegang Tilburg (CCT). De medewerkers van het CCT zijn het eerste aanspreekpunt voor nieuwe klanten en professionals.

Natuurlijk kunt u als professional ook contact met ons opnemen om een hulpvraag te bespreken. Voor vragen en aanmeldingen zijn wij bereikbaar via telefoonnummer: 013 2061640 (maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur). Voor het stellen van een vraag kunt u ook gebruik maken van het contactformulier. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met u op.

Naast de hulp van onze professionals in de wijkteams coördineren we de ondersteuning en zetten we ons in voor de veiligheid van kwetsbare mensen. We werken vanuit de gedachte 1 gezin, 1 plan, 1 coördinator.

Wij werken nauw samen met partners zoals ContourdeTwern, Veilig Thuis, MSS, wijkverpleegkundigen, zorgaanbieders, huisartsen, woningbouwverenigingen, Expertiseteam, scholen, politie en vrijwilligersorganisaties. Op deze manier leren we van elkaar, komen we samen verder en kunnen we onze klanten nog beter ondersteunen. Hoe we dat in 2020 deden leest u in ons Jaarbeeld 2020 Veerkrachtig en verbindend.