Menu

Informatie voor professionals

Heeft uw patiënt of klant vragen of problemen waarbij hij of zij steun of hulp nodig heeft? Bijvoorbeeld op het gebied van opvoeding, echtscheiding, geldproblemen, hulp aan huis, huiselijk geweld of leven met een beperking. Of signaleert u dat er mogelijk iets aan de hand is? Verwijs uw patiënt of klant dan naar Toegang Tilburg. Onze professionele medewerkers wijzen de weg en bieden ondersteuning. Als het nodig is helpen zij klanten andere hulp of zorg te krijgen. 

Met ruim 300 professionals werken we in 6 wijkteams (in 11 wijken), in het team Complexe jeugd/ Zorg, overlast en veiligheid en Huiselijk geweld en team zorgbemiddeling. De medewerkers van het Contact Centrum Toegang Tilburg zijn het eerste aanspreekpunt voor nieuwe klanten en professionals.

Natuurlijk kunt u als professional ook contact met ons opnemen om een hulpvraag te bespreken. Voor vragen en aanmeldingen zijn wij bereikbaar via telefoonnummer: 013 2061640 (maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur). Voor het stellen van een vraag kunt u ook gebruik maken van het contactformulier. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met u op.

We proberen mensen snel te helpen. We werken vanuit de gedachte 1 gezin, 1 plan, 1 coördinator. Wij werken nauw samen met partners zoals ContourdeTwern, Veilig Thuis, MSS, wijkverpleegkundigen, zorgaanbieders, huisartsen, woningbouwverenigingen, Expertiseteam, scholen, politie en vrijwilligersorganisaties. Op deze manier leren we van elkaar, komen we samen verder en kunnen we onze klanten nog beter ondersteunen. Hoe we dat in 2020 deden leest u in ons Jaarbeeld 2020 Veerkrachtig en verbindend.