Menu

Hoe werken wij?

Heeft u vragen over ondersteuning en zorg? Neem contact met ons op via het contactformulier en laat weten waar uw vraag over gaat. U wordt dan teruggebeld door één van onze medewerkers van het Contact Centrum. Hij of zij stelt u een aantal vragen over uw situatie, om te kijken wie u het best kan helpen. Als wij u kunnen helpen, melden wij u aan bij het wijkteam van Toegang Tilburg bij u in de buurt. Daarna maakt een medewerker van het wijkteam, ook wel wijkprofessional genoemd, een afspraak met u.

Hulp van de wijkprofessional

De wijkprofessional wil graag weten hoe het met u gaat. U bespreekt wat er precies aan de hand is en wat u wilt veranderen. Samen met de wijkprofessional bepaalt u wat er nodig is om uw vraag te beantwoorden. Soms is één gesprek voldoende, soms zijn er meerdere gesprekken nodig.

U maakt samen een plan. In dit plan staan uw doelen. Bijvoorbeeld meer zelfstandigheid, minder geldzorgen, meer rust in het gezin of minder eenzaamheid. Het kunnen ook praktische dingen zijn zoals een schoon huis of vervoer voor uw kind met een beperking.

De wijkprofessional en u bespreken wat er nodig is om de doelen te bereiken:

  • wat kunt u zelf doen of met hulp uit uw omgeving;
  • waarmee kan de wijkprofessional u helpen;
  • is er nog andere hulp of zorg nodig? Bijvoorbeeld vanuit de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) of Jeugdwet.

Blijkt er nog andere zorg nodig te zijn? Dan kijkt de wijkprofessional met u wie u het beste kan helpen. Deze persoon of organisatie schrijft mee aan uw plan. Samen vraagt u de zorg aan bij de gemeente. 
Van de gemeente krijgt u dan een brief. Daarin staat welke zorg u gaat krijgen en aan welke resultaten u samen met de zorgverlener gaat werken. Voor sommige vormen van ondersteuning moet u een eigen bijdrage betalen. 

Heeft u hulp nodig uit de Zorgverzekeringswet of de Wet langdurige zorg? Ook dan wijzen we u graag de weg.

Voor het maken van een geluidsopname van een gesprek gelden bepaalde afspraken. Lees hier de spelregels voor het maken van een geluidsopname.

Neem iemand mee naar het gesprek!

Soms kan het lastig zijn om aan te geven wat er precies aan de hand is en wat u nodig heeft. Dan is het handig als er iemand met u meedenkt en meegaat. Dit kan een familielid zijn, een buurvrouw of goede kennis.
Bij wat moeilijkere vragen is voor goed advies vaak specifieke kennis en ervaring nodig. U kunt dan ook gebruikmaken van een Meedenker. De ondersteuning van de Meedenker is gratis.
Een Meedenker: 

  • denkt met u mee vanuit hun eigen ervaring of het werk dat ze doen
  • helpt u met het voorbereiden en voeren van gesprekken
  • komt op voor uw belangen en helpt u om keuzes te maken over uw zorg.

Wilt u gebruik maken van een Meedenker? Bel dan naar 013-583 9909 of stuur een mail naar meedenkers@contourdetwern.nl

Lees meer over de Meedenker op T-Helpt