Menu

Hulp bij crisis

Is de situatie levensbedreigend?

Bel dan 112.

Is het niet levensbedreigend?

Is er sprake van huiselijk geweld, verwaarlozing, ernstige conflicten of verward gedrag, waarbij mensen een gevaar zijn voor zichzelf of de omgeving?

Bent u klant bij Toegang Tilburg? 
Bel dan op werkdagen naar uw wijkprofessional. Na 17 uur én in het weekend kunt u bellen naar het Crisis Interventie Team: 0800 – 8013 (24 uur per dag).  

Bent u geen klant bij Toegang Tilburg? 
Bel dan het Crisis Interventie Team: 0800 – 8013 (24 uur per dag).  

Het Crisis Interventie Team bestaat uit medewerkers van Jeugdbescherming Brabant, Veilig Thuis, GGz Breburg, Amarant Groep en Sterk Huis. Samen hebben ze alle kennis in huis voor een goede beoordeling van de situatie. Het doel is om zo snel mogelijk de juiste opvang, zorg en ondersteuning te bieden, zodat er weer rust en veiligheid is.

Meer over het Crisis Interventie Team