Menu

Hulp aan Huis

Heeft u een beperking of ouderdomsklachten? Dan kan het moeilijk zijn om uw woning schoon te houden. Ook ander huishoudelijk werk kan lastig zijn.

Hulp die u zelf kunt regelen

Misschien is er familie of een vrijwilliger die u wilt helpen bij praktische zaken. Bijvoorbeeld een boodschap doen, medicijnen halen, de hond uitlaten. U kunt een vrijwilliger zoeken via het Adviespunt van ContourdeTwern. Maaltijden thuis laten bezorgen kan bijvoorbeeld via de Maaltijdenexpres.

Lees meer over hulp die u zelf kunt regelen op T-Helpt.

Hulp van Toegang Tilburg

Komt u er niet uit? Ook niet met hulp uit uw omgeving? Stel uw vraag via ons contactformulier. Onze professionele medewerkers wijzen de weg en ondersteunen u. De ondersteuning is gratis. We bespreken met u wat uw vraag is. Samen maken we een plan: wat is uw doel en wat is nodig om dat te bereiken? Als het nodig is helpen we u andere hulp of zorg te krijgen.

Voor het schoonhouden van uw woning is soms hulp van de gemeente mogelijk. Heeft u:

  • een beperking waardoor u zelf uw huis niet kunt schoonmaken?
  • door omstandigheden geen of onvoldoende hulp van bijvoorbeeld een partner, kinderen of anderen? 
  • hulp nodig in de woning waarin u woont?
  • geen zorg vanuit de Wet langdurige zorg (ook niet voor huisgenoten boven 18 jaar)?

Is uw antwoord op alle vier de vragen ja? Bel ons dan om een afspraak te maken.

Een medewerker komt bij u thuis en bekijkt uw situatie. We bespreken samen wat u zelf kunt en welke hulp u kunt krijgen van een partner, uw kinderen of anderen. Daarna kijken we of hulp van de gemeente passend is. En welke zorgorganisatie u het beste kan helpen. We schrijven de afspraken in een Plan van Aanpak. Met dit plan vragen we de zorg aan bij de gemeente Tilburg. Van de gemeente krijgt u dan een brief, dit noemen we een beschikking. Daarin staat welke zorg u gaat krijgen, hoeveel zorg u gaat krijgen en voor hoe lang. De zorgorganisatie krijgt daarna bericht van de gemeente en neemt contact met u op. Samen maakt u verdere afspraken over de inzet van de huishoudelijke ondersteuning.

Eigen bijdrage

U betaalt een eigen bijdrage. Hulp aan huis valt onder de Wet maatschappelijke ondersteuning. In 2024 betaalt u een eigen bijdrage van € 20,60 per maand voor alle Wmo-hulp samen. Zoals hulp aan huis, een scootmobiel, begeleiding of een traplift. De rekening voor de eigen bijdrage krijgt u van het CAK (Centraal Administratie Kantoor). Meer informatie over de eigen bijdrage vindt u op de website van het CAK. Tevens kunt u hier terecht voor al uw vragen over uw eigen bijdrage en betaling hiervan.

Bezoek de website van het CAK

Een schoon en leefbaar huis

"Ik ben blij dat iemand me helpt bij het zwaardere werk."

Meneer Hendriks

 

Meneer Hendriks heeft zich gemeld bij Toegang Tilburg. Meneer Hendriks woont alleen en heeft tot nu toe zijn huishouden zelf gedaan. Maar hij is pas erg ziek geweest. Sindsdien is hij vaak duizelig, daarom maakt hij gebruik van een rollator. Door de toegenomen klachten kan meneer Hendriks niet meer alle huishoudelijke taken zelf uitvoeren. Als hij moet bukken wordt hij duizelig en kan hij vallen. Ook durft hij daarom niet meer op een trapje te staan. Hij belt met Toegang Tilburg.

De wijkprofessional kwam bij meneer Hendriks thuis. Samen bespraken ze wat hij zelf nog kan en wat mensen uit zijn omgeving voor hem kunnen doen. De wijkprofessional bekeek de woning. Samen bekeken ze welke taken overgenomen moeten worden. Meneer Hendriks vertelt dat hij lichte taken nog zelf kan doen. Bijvoorbeeld afstoffen op ooghoogte. Ook kan hij nog zelf de was doen. Zijn zoon helpt met de administratie. Zijn dochter doet wekelijks de zware boodschappen voor hem en wast de ramen. Ze hebben beiden een eigen gezin en kunnen niet meer voor hun vader doen in het huishouden.

Voor overname van licht en zwaar huishoudelijk werk staat standaard 125 minuten huishoudelijke hulp per week. Omdat meneer Hendriks zelf nog lichte huishoudelijke taken kan uitvoeren, krijgt hij 110 minuten huishoudelijke hulp per week. Hiermee worden de zware huishoudelijke taken overgenomen. Op deze manier houdt hij een schoon en leefbaar huis.