Menu

Privacy | Wat gebeurt er met mijn gegevens?

Deze informatie is voor het laatst gewijzigd op 15 juni 2020.

Toegang Tilburg vindt uw privacy heel belangrijk. Dat betekent dat gegevens alleen gebruikt worden voor het doel waarvoor u ze geeft. In deze verklaring staat hoe wij op deze website omgaan met privacygevoelige gegevens.

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Privacy is een mensenrecht dat is vastgelegd in onze Grondwet. In de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) staat hoe we in Europa voor de bescherming van persoonsgegevens zorgen. De AVG is van toepassing bij de verwerking van uw gegevens op onze website.

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn gegevens die herleidbaar zijn naar een persoon. Denk aan zaken als (e-mail)adres, telefoonnummer of rekeningnummer. Wij verwerken deze persoonsgegevens om u goed van dienst te kunnen zijn en bij de uitvoering van onze taken. Met verwerken van persoonsgegevens wordt onder andere bedoeld dat ze verzameld, opgeslagen of geraadpleegd worden. Via deze website kunnen wij de volgende gegevens verwerken:

  1. Technisch onderhouden en verbeteren van onze website (zie Cookies)
  2. Om per mail, telefonisch of per post contact met u op te kunnen nemen om uw vragen te beantwoorden of diensten te verlenen.
    Wanneer u vragen heeft, of iets tegen ons wilt vertellen kunt u via ons contactformulier contact met ons opnemen. De gegevens die wij verwerken gebruiken we dan ook alleen om u een reactie te kunnen geven via e-mail of telefoon. De volgende gegevens komen bij ons binnen via het contactformulier: voornaam, achternaam, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres en uw vraag. Wij bewaren uw gegevens, zolang wij deze nodig hebben om te reageren op uw vraag.

Waar worden uw gegevens voor gebruikt?

Wij verwerken niet meer gegevens dan nodig. Als u bijvoorbeeld uw naam en adres invult voor de aanvraag van bepaalde informatie, worden deze gegevens niet gebruikt om u andere informatie te sturen. Wij delen uw gegevens alleen met anderen als u daar zelf toestemming voor geeft. Of als we dat volgens de wet verplicht zijn.

Toestemming

Soms is uw toestemming nodig voor de verwerking van uw persoonsgegevens. De gegevens worden alleen voor dat doel gebruikt waarvoor het oorspronkelijk bedoeld was. Als het toch nodig blijkt dat de gegevens ook voor andere doeleinden gebruikt worden, krijgt u daar informatie over. U bent altijd vrij om toestemming te verlenen of te weigeren. Als u weigert wordt u nog steeds geholpen. Als u wel toestemming geeft, mag u deze weer intrekken wanneer u wilt.

Websites van andere organisaties

Wij verwijzen regelmatig naar websites van anderen, waaronder onze partners. Op het gebruik van die websites zijn de voorwaarden van die partners van toepassing.

Uw rechten

Volgens de wet (AVG) heeft u recht op:  

  • Inzage van de gegevens die bij ons bekend zijn.
  • Informatie over de manier waarop uw gegevens worden verwerkt.
  • Correctie, aanvulling en afscherming van uw gegevens.
  • Een verzoek om uw gegevens te verwijderen als wij geen legitieme reden heeft de gegevens langer te verwerken.
  • Het maken van bezwaar tegen het gebruik van uw persoonsgegevens.
  • Het indienen van een klacht als u ontevreden bent over de manier waarop uw persoonsgegevens verwerkt worden. Daarnaast is het mogelijk om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Meer informatie vindt u op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens. Bezoek de website van de Auroriteit Persoonsgegevens >

U kunt uw verzoeken of uw privacyklacht indienen via privacy@toegangtilburg.nl of per brief naar onderstaand adres. Wij behandelen uw verzoek binnen 1 maand na ontvangst.

Beveiliging

Wij nemen beveiligingsmaatregelen om uw gegevens te beschermen. We hebben versleuteling ingeschakeld op het verkeer naar onze website. Hierdoor wordt het gegevensverkeer tussen jou en onze webserver onleesbaar gemaakt, zodat buitenstaanders daar geen toegang toe hebben. Daarnaast zorgen we er natuurlijk voor dat we jouw gegevens op een passende manier beveiligen in al onze systemen. We doen dat met allerlei technische maatregelen, inclusief fysieke beveiliging van de toegang tot ons kantoor, maar ook met organisatorische maatregelen. Zo krijgen alleen bevoegde medewerkers toegang tot deze gegevens. Zij hebben dit nodig om hun werk uit te kunnen voeren. Bovendien heeft iedereen die werkt bij de Toegang een geheimhoudingsplicht. Verder krijgen medewerkers privacy training en moedigen wij medewerkers aan om beveiligingsincidenten te melden. Van onze partners en leveranciers eisen wij hetzelfde niveau van beveiliging. Wij verwerken uw gegevens uitsluitend binnen de Europese Unie.

Wijzigingen

Wij kunnen deze privacyverklaring wijzigen. De datum van de laatste wijziging staat bovenaan deze pagina.

Cookies

Datum: 15 juni 2020

Cookies zijn kleine tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst om zo uw handelingen op onze website te kunnen volgen. Er zijn drie soorten cookies; functioneel, analytisch en marketing & tracking cookies.  Wij gebruiken alleen functionele cookies voor onze website. Functionele cookies zijn cookies die technisch noodzakelijk zijn om onze website goed te laten werken. In de wet is bepaald dat we hiervoor geen toestemming hoeven te vragen (artikel 11.7a Tw lid 3a). Dit soort cookies mogen wij dus altijd plaatsen.

Het kan zijn dat wij informatie laten zien van partners en andere platformen, zoals youtube. Als u naar de website van youtube gaat, plaatsen zij ook cookies op uw computer. Meestal zijn dit marketing en tracking cookies. Deze cookies lezen mee als u een bezoek brengt aan een andere website. Organisaties kunnen met deze cookies het internetgedrag van mensen door de tijd volgen. Op basis van die informatie kunnen persoonlijke interesses worden afgeleid (profiling). Organisaties zijn verplicht om websitebezoekers te informeren over het plaatsen van tracking cookies en om toestemming te vragen. Op het moment dat u via onze website een andere website bezoekt; gelden de voorwaarden van die website.  

Wij kunnen deze cookieverklaring wijzigen. De datum van de laatste wijziging staat bovenaan dit blok. 

Contact

Heeft u vragen of opmerkingen heeft over hoe wij omgaan met privacy en het verwerken van persoonsgegevens? Neem dan contact op met uw wijkprofessional. Of met de Functionaris Gegevensbescherming: 

Toegang Tilburg
T.a.v. Functionaris gegevensbescherming
o.v.v. Privacyverklaring
Postbus 119
5000 AC Tilburg

Of stuur een e-mail naar : privacy@toegangtilburg.nl