Menu

Maken van een geluidsopname

Het maken van een geluidsopname van een gesprek is toegestaan, mits aan een aantal spelregels wordt voldaan. Deze lees je hieronder.

De spelregels

  1. Toegang Tilburg staat het maken van een geluidsopname toe, tenzij er zwaarwegende redenen zijn dit niet te doen. In dat geval biedt zij een alternatief aan.
  2. De klant maakt van te voren duidelijk dat de wens er is om een geluidsopname te maken.
  3. De klant geeft Toegang Tilburg een kopie van de opname als Toegang Tilburg dat wenst (geldt ook andersom als Toegang Tilburg de opname maakt).
  4. Zowel de klant als Toegang Tilburg knippen en/of plakken niet in een geluidsopname, tenzij dit wordt meegedeeld aan de andere partij.
  5. Zowel de klant als Toegang Tilburg geven de geluidsopname niet aan derden zonder toestemming van de andere partij. Ook maken zij de geluidsopname zonder toestemming van de andere partij niet openbaar.
  6. Beeldopnamen mogen alleen na uitdrukkelijke toestemming van de medewerker van Toegang Tilburg worden gemaakt. Als deze toestemming gegeven is, gelden dezelfde afspraken over het uitvoeren van de beeldopname als bij een geluidsopname.

Toelichting

  • Met ‘eigen gebruik’ wordt bedoeld dat de opname alleen in privékring mag worden beluisterd. Daarnaast mag de opname worden beluisterd door een advocaat, tijdens een klacht-/tuchtprocedure of in de rechtbank tijdens een procedure tussen beide partijen.
  • De geluidsopname mag daarom niet aan anderen (personen die hierboven niet worden genoemd) worden gegeven of openbaar worden gemaakt zonder toestemming vooraf van beide partijen.
  • Onder openbaarmaking valt onder andere: het plaatsen van de geluidsopname op social media kanalen zoals Facebook en YouTube.
  • Beide partijen zijn zich ervan bewust dat overtreding van deze afspraken kan leiden tot een gerechtelijke procedure.