Menu

Wat als ik niet tevreden ben over Toegang Tilburg

Bent u niet tevreden over de manier waarop we u helpen? Bespreek dit dan altijd eerst met uw wijkprofessional. Komt u er samen niet uit? Dan kunt u het bespreken met de wijkteammanager. Bel hiervoor met Toegang Tilburg, telefoonnummer 013 2061640 of gebruik het contactformulier. Als het nodig is kan de wijkteammanager u uitleggen wat de verdere klachtenprocedure is. U kunt altijd een meedenker vragen u te ondersteunen.

Meer over de meedenker

Ontevreden over Jeugdhulp? NEem contact op met een vertrouwenspersoon

Heb je jeugdhulp en ben je niet zo tevreden over de hulp die je krijgt van de zorginstelling? Neem dan conttact op met een onafhankelijk vertrouwenspersoon van AKZ Zorgbelang. Alle (pleeg)kinderen, (pleeg)ouders, opa's, oma's en verzorgers die te maken hebben met  jeugdhulp, hebben recht op een onafhankelijke vertrouwenspersoon. Allereerst luisteren zij naar jouw verhaal. Soms helpt dat al. In ieder geval zal de vertrouwenspersoon je verhaal altijd serieus nemen. Zij of hij informeert je over je rechten en geeft advies. Ook kan de vertrouwenspersoon je ondersteunen bij het opstellen van een klachtbrief en bij een gesprek met de instelling. Het AKJ en Zorgbelang zijn zelfstandige stichtingen, de vertrouwenspersonen zijn niet in dienst van een instelling voor jeugdhulp. De ondersteuning door de vertrouwenspersoon van het AKJ is gratis. Neem contact op met AKJ Zorgbelang: