Menu

Wat als ik niet tevreden ben

Bent u niet tevreden over de manier waarop we u helpen? Bespreek dit dan altijd eerst met uw wijkprofessional. Komt u er samen niet uit? Dan kunt u het bespreken met de wijkteammanager. Bel hiervoor met Toegang Tilburg, telefoonnummer 013 2061640 of gebruik het contactformulier. Als het nodig is kan de wijkteammanager u uitleggen wat de verdere klachtenprocedure is. U kunt altijd een meedenker vragen u te ondersteunen.

Meer over de meedenker

Ontevreden over Jeugdhulp? NEem contact op met een ONAFHANKELIJKE vertrouwenspersoon JEUGD

Iedereen die te maken heeft met jeugdzorg en daar vragen over heeft, kan terecht bij Jeugdstem. Voor informatie, advies of ondersteuning. Jeugdstem is de organisatie van vertrouwenspersonen in de jeugdzorg. En brengt je in contact met een onafhankelijke vertrouwenspersoon van Zorgbelang-Brabant, die het vertrouwenswerk in jouw regio uitvoert. Kinderen, jongeren en volwassenen kunnen met vragen of klachten naar een vertrouwenspersoon. Een vertrouwenspersoon kan meegaan naar gesprekken met de gemeente of een hulpverlener. Ook helpt de vertrouwenspersoon met het indienen van een klacht bij een klachtencommissie of bij het bezwaar maken bij de gemeente. 

Ondersteuning door de vertrouwenspersoon van Jeugdstem is gratis. Jeugdstem is een zelfstandige stichting, de vertrouwenspersonen zijn niet in dienst van een instelling voor jeugdzorg.

Een onafhankelijke vertrouwenspersoon jeugd:

  • geeft informatie en advies aan jongeren, ouders en verzorgers en legt uit hoe de jeugdzorg werkt;
  • ondersteunt cliënten bij klachten over de jeugdzorg;
  • geeft informatie over rechten en rechtspositie in de jeugdzorg;
  • draagt bij aan verbetering van de kwaliteit van de jeugdzorg.

Zo bereik je Jeugdstem

  • Bel gratis naar 088 – 555 1000. Dat kan van maandag t/m vrijdag van 09.00-17.00 uur.
  • Chat met een vertrouwenspersoon via www.jeugdstem.nl De chat is open van maandag t/m donderdag van 16.00-20.00 uur en op vrijdag van 15.00-17.00 uur.